UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser

Foto:Gunilla Cullemark

Välkommen till UniKreas studio!

 

Mitt namn är Nadja Gruberg och jag arbetar med konstnärligt gestaltande terapiformer, både individuellt och i grupp,  i min studio på Fjällgatan 23B i Stockholm.

Jag erbjuder även sorgbearbetning, andragenerationsgrupperpersonlighetsutvecklande kurser, kreativa fortbildningsskurser och kurser för att förebygga stress och utbrändhet.

Min bakgrund:

Fil.kand. i pedagogik och drama, auktoriserad dramapedagog (RAD), Diplomerad Uttryckande Konstterapeut, MA i Expressive Arts Therapy samt Diplomerad Bildterapeut.

Treårig utbildning i uttryckande konstterapi vid Skandinaviska Institutet för Uttryckande Konst i Göteborg, MA i Expressive Arts Therapy vid Lesley College Graduate School, Cambridge, Massachussetts, USA, ettårig fördjupning i psykodrama för uttryckande konstterapeuter, samt treårig utbildning i bildterapi anordnad av Svenska Föreningen för Bildterapi.

"Advanced Training" i GIM, The Bonny Method of Guided Imagery and Music.  Jag är också utbildad samtalsterapeut med psykodynamisk inriktning.

1986 gavs den verksamhet jag bedriver namnet UniKrea för att betona kreativitetens både unika och universella språk. På finska betyder uni dröm och drömmen är en kungsväg till vårt omedvetna. Uni är också namnet på en etruskisk skapelsegudinna som för mig symboliserar skapandeprocessen.

Utgångspunkten för mitt arbete är att människan för att vara kreativ och känna mening med sitt liv behöver ingå i ett sammanhang där hon kan upprätthålla kontakten med både sitt yttre och inre liv. Genom att fläta samman trådarna från det inre med det yttre kan en meningsfull väv uppstå och livet få en djupare dimension.

Mina kompetensområden:
Sedan 1977 har jag lett grupper och kurser med speciell inriktning på kvinnors utveckling, kroppsligt, själsligt, mentalt och andligt samt givit mytdröm- och kreativitetskurser i Sverige, Finland och på Åland,bland annat om Medusa och hennes relation till kvinnors vrede och skaparkraft.

Under flera år arbetade jag med fortbildningskurser i sex-och samlevnadsfrågor för Landstinget, RFSU samt Byrån för Utbildning och Behandling mot Incest/Sexuella Övergreppp. Inom RFSU var jag också med om att starta och utveckla kvinnoläger, blandläger och kontaktseminarier där jag varvade föreläsningar med röstövningar, kroppskännedom och självförtroendeträning.

Jag har arbetat med personlighetsutveckling och självkännedom på ledarutbildningar för fackliga ombud, inom Landstinget och för Psoriasisförbundets medlemmar, det sistnämnda med fokus på sambandet kropp-själ. På senare år har jag också arbetat med andragenerationstrauman och konsekvenserna av att byta land, frivilligt eller ofrivilligt.

I skolan har jag haft fortbildning för skolpersonal för att främja ett mångkulturellt samhälle och hållit kreativa återhämtningskurser för att förebygga stress och motverka utbrändhet.

Jag har undervisat på musikterapeututbildningen vid Musikhögskolan i Stockholm, på Svenska Föreningen för Bildterapis bildterapeutbildning och på Bildterapiutbildningsinstitutet Niarte. Förutom detta har jag givit workshops på bild-och uttryckande konstterapikonferenser i Norden, på Jungföreningens sommarseminarier och på Psykoterapimässan i Stockholm.

Jag har en bred och djup erfarenhet av terapeutiska processer, både från arbete med klienter enskilt och i grupp, och från egenterapi. Den som söker någon att tala med kan även erbjudas samtalsterapi.

På min två bloggar, uttryckandekonst.blogspot.se och bildterapi.blogspot.se, kan du följa mina tankar om skapandets relation till själen, kroppen och de stora livsfrågorna.

Vill du besöka min engelska indexsida, klicka här!

Från indexsidan kan du klicka dig runt till UniKreas  länkar

med information både på svenska och engelska.

För att återvända till UniKreas svenska infosida, klicka här!
 

unikrea(at)uttryckandekonst.se       www.unikrea.se

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser

Fjällgatan 23B   116 28 Stockholm   Tel. 0708 - 40 77 61 

Blogg: uttryckandekonst.blogspot.se 

Text, bild, foto om ej annat anges Copyright © Nadja Gruberg 1999 - 2016

Denna sida är skapad och senast uppdaterad i Firefox 7 April 2016

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg


 

www.facebook.com/unikrea.art

För kontinuerlig information om min verksamhet, följ UniKrea på Facebook!
Länk att utforska när du lämnar min hemsida: IEATA - International Expressive Arts Therapy Association