kaktusblomma                                                                                    

Kreativ återhämtning -

en förebyggande workshop för dig

som riskerar att gå in i väggen!

Stanna upp!

öppna

  porten till ditt inre...

 Port

Stig över tröskeln,
upptäck och utforska dina inre rum med hjälp av
bild, musik, röst, rörelse och avspänning.

 

Port

I skapandet möts medvetet och omedvetet, inre värld och yttre verklighet.

Port

Där i skapandeprocessen kan du både
vila och och vara, uttrycka och göra
utan krav på prestation eller resultat.

 

 Port

Om porten är stängd - vänta!

Tids nog kommer den att öppnas.


 

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser
Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm   Tel. 0708 - 40 77 61
unikrea(at)uttryckandekonst.se

www.unikrea.se

 
Till UniKreas indexsida
 

UniKrea erbjuder kort- och långtidsterapi samt workshops,
konsultationsverksamhet och existentiella samtal.

svan på strömmen

Text och foton ©Nadja Gruberg 2016. Sidan skapad i Firefox, senast uppdaterad 2016.

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg

Följ UniKrea på Facebook www.facebook/unikrea.art

Om du har problem att läsa sidan, ställ in Character Encoding på UTF-8 i Browsern, så visas å, ä, ö.