©Nadja Grruberg/UniKrea 2016

Uni - en symbol för den skapande processen

 

Uni, som givit namn åt min verksamhet, är en etruskisk gudinna med många ansikten.
Genom sin eviga växling mellan födelse, liv och död, symboliserar hon skapandeprocessen.
Utan död, inget nytt liv. Utan liv, inget flöde.

 

Hon är den nedåtgående rörelsen och den uppåtgående.
Hon är kaos, omvandling och ordning.
Hon är stillaståendet, flödet och stormen om vartannat.
Hon är själ, kropp och ande i ett.
Hon är föränderligheten...
Den bottenlösa förtvivlan, den stora tomheten, den hisnande glädjen.
Hon är tidens gång - processen - där väntan ingår som ett moment.
Väntan på att idén ska ta form, känslan få en gestalt, orden finna sitt uttryck.
Det är en process vi inte kan forcera - den har sin egen tid och rytm...

Likt en symbol som vi aldrig kan fånga eller begripa fullt ut är även Uni ogripbar.
Det är också henns styrka. Det ger näring till ständigt nya utmaningar -
irriterar, inspirerar, lockar!

 

Uni är en etruskisk skapelsegudinna vars namn under romartiden utvecklades till Juno.
Varje romersk kvinna förkroppsligade en del av gudinnan genom att Junos ande
härskade över hennes själ. Denna juno var själva den kvinnliga essensen och kvinnans
skapande inre kraft - hennes genius.

 

Uni, det etruskiska namnet på Den Stora Gudinnans tre-enighet, var Jungfrun, Modern
och Den Visa Kvinnan i en gestalt. Hon symboliserades med den nedåtpekande triangeln,
Yoni Yantrat, vilken var känd som den ursprungliga framställningen av den Stora Modern
som livets upprinnelse. Enligt gnostikerna representerade den heliga triangeln skapande intellekt
och var alltid en symbol för kvinnan. Liksom korset tillbads av de kristna, dyrkades Yantrat
som en symbol för Unis gudomliga skapande energi.

            ©Nadja Gruberg 1999-2016           

Uni, den trefaldiga gudinnan symboliserar skapandets olika aspekter. I sin Jungfruaspekt är
hon den unga, livsbringande kraften, medan hon i Modersaspekten är den fruktsamma,
livsbevarande kraften. I Den Visa Kvinnoaspekten är hennes krafter förstörande och dödsbringande,
men också fyllda av visdom.
När vi skapar kommer vi i kontakt med den spirande kraften, det nya som föds, de blommande
flödande såväl som de nedbrytande och förstörande krafterna.
För att kunna gå vidare i vårt skapande och låta något nytt födas, måste vi våga lämna något
bakom oss, måste vi ha mod att låta något dö och tillåta förändringar - i en ständig spiralrörelse.
Det är En innebörd av den tre-faldiga gudinnan, hon som är tre-i-en och en-i-tre.
Skapandeprocessen - och livet - är en ständig dans genom Unis tre aspekter.

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser

Blogg: uttryckandekonst.blogspot.se 

Vill du återvända till UniKreas infosida? Klicka på porten!

Vill du kontakta UniKrea? Skicka e-post till unikrea(at)uttryckandekonst.se

Denna sida är skapad i Firefox och uppgraderad 7 April 2016.

Bild, text och layout Copyright ©Nadja Gruberg 1999 - 2016

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor

Marknadsför din sida också

Följ UniKrea på Facebook!

www.facebook.com/unikrea.art