UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor

Persefonemyten - att leva i Underjorden - bortrövad eller nedstigen

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor är bild, röst, rörelse, musik, poesi, sagor, myter, drömmar, berättande, samtal.

Persefonemyten

Att leva i Underjorden - bortrövad eller nedstigen
Om Separationen från Modern, mötet med Mannen
och återföreningen med det Kvinnliga

Uttryckande Konst och Livsfrågor

Bild och Myt som självkännedom

Konsten och myten kan hjälpa oss reflektera över livet och ge oss de verktyg vi behöver för att öka vår självförståelse.  Myten är en urberättelse om vad det innebär att vara människa. Den är allmängiltig och unik på samma gång och gestaltar det som är nödvändigt för människan att förstå. Via myt och bild kan du närma dig, utforska och formulera din livsberättelse. Genom att arbeta med och måla de inre bilder myten väcker, kan även okända delar av ditt inre framträda.

Myten förmedlar en kollektiv kunskap om människans livsvillkor. Samtidigt som den är komplex och ständigt kan omtolkas, är den inte förhandlingsbar. Och kanske är det därför myten fortfarande är aktuell och kan hjälpa oss reflektera över livet och vår plats i universum - för världen kommer inte till oss genom mätbara data utan genom berättelser...

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor, erbjuder kurser där vi utforskar olika myter. Under tre dagar arbetar vi intensivt med utgångspunkt från en myt. Efter berättandet, målar du bilder myten skapat i ditt inre. Känslor, tankar, minnen och andra associationer myten och bildskapandet väckt, integreras därefter i samtal parvis och i grupp.

Kurser med fokus på myt och bildskapande och reflekterande samtal om skapandeprocessen ges återkommande från och med sensommaren 2013.

Myten om Persefones bortrövande är en skildring av en flickas omvandling till kvinna och hennes invigning i de heliga mysterierna. Persefone stiger ned som flicka och återvänder som kvinna. Hon är länken mellan de dödas och de levandes värld, och när hon stiger upp på våren för hon med sig den nya livskraften. Men eftersom hon åt av granatäpplets kärnor, måste hon återvända till Hades och för alltid dela sin tid mellan Modern och Mannen, Ljuset och Mörkret.

Likt Persefone kan separationen från modern och mötet med mannen och den manliga sexualiteten ske våldsamt och abrupt. Kursen erbjuder ett tillfälle att utforska såväl separationen som mötet och kanske upptäcka vilka kärnor du smakat i Hades och hur de planterats och burit frukt i dina relationer. Den ger också en möjlighet att likt sädens gudinna, Demeter, sörja den förlorade dottern och genom detta återförenas med henne. Men Hades, som både är underjordens härskare och namnet på hans rike, rymmer även rikedomar.

© Nadja Gruberg 2013-2016

Text och bild ©Nadja Gruberg 1999-2016

©Nadja Gruberg 2011-2016

Uni, som givit namn åt min verksamhet, är en etruskisk gudinna med många ansikten.
Genom sin eviga växling mellan födelse, liv och död, symboliserar hon skapandeprocessen.
Utan död, inget nytt liv. Utan liv, inget flöde.

Likt en symbol som vi aldrig kan fånga eller begripa fullt ut är även Uni ogripbar.
Det är också henns styrka. Det ger näring till ständigt nya utmaningar - irriterar, inspirerar, lockar!

 

 

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor är beläget på Fjällgatan 23B i Stockholm, 10 minuters promenad från Slussen.  I min studio 3 trappor upp i huset, kan du njuta av ljuset och mötet mellan himmel och hav, och även vända blicken mot dina inre rum. Här kan vi samtala om det du längtar efter att förstå och behöver formulera och om du vill, också använda andra uttryck som bild, röst, rörelse, musik, poesi och drama, vilka alla ingår i uttryckandets konst. När våra sinnen, känslor, tankar och ord samverkar i formulerandet av vår livshistoria, blir resultatet ökad tillit och förankring i oss själva.

 

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor

Fjällgatan 23B 116 28 Stockholm 

Telefon:0708-407761  unikrea(at)uttryckandekonst.se  Hemsida:www.unikrea.se

 

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg, MA i  Expressive Arts Therapy, Dipl. Uttryckandekonst terapeut (SRUK), Dipl. Bildterapeut (SRBt), Fil.kand. i Pedagogik, Dramapedagog(RAD). Utbildad i GIM och samtalsterapi.

UniKrea refererar till den etruskiska skapelsegudinnan Uni, det kvinnliga sexuallivets beskydarinna, och insikten om att när skapandet har sitt ursprung i det djupt personliga, blir det både unikt och universellt.  Hos romarna är motsvarigheten till Uni, Juno, som härskar över kvinnans själ. Juno är kvinnans genius - hennes skapande inre kraft och kvinnliga essens.

 

UniKrea erbjuder även Existentiella samtal, GIM, Bildterapi och Uttryckande Konstterapi, enskilt eller i grupp.

 

 

 

 

 

 

 Åter till UniKreas infosida

 Tillbaks till första sidan

  UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor finns på Facebook.

  Sidan skapad i Firefox 15 Juli 2013.och uppdaterad 2016.

  Text och bild ©Nadja Gruberg2016