©Nadja Gruberg 1999-2016

GIM - Guided Imagery and Music

 

GIM är en musikcentrerad form av terapi som med hjälp av särskilt utvald musik hjälper inre konflikter och motsättningar att förtydligas, upplevas och lösas upp.

Musiken, som består av inspelade klassiska stycken i en särskild kombination, leder vägen till inre symboler, minnen, känslor och kroppsliga förnimmelser. De inre föreställningar som skapas under en GIM-upplevelse kan ha många olika skepnader; de kan vara visuella, taktila, muskulära, auditiva och utspela sig på flera nivåer samtidigt. Imaginationerna, på engelska benämnda "images", är något man upplever med alla sinnen. Tilliten till psykets självreglerande funktion utgör en av hörnstenarna i metoden.

I GIM är terapeuten co-guide till musiken som kan bana väg för en andlig upplevelse och vara bron till mytiska och arketypiska skikt. Efter en kort avspänning, som ska underlätta för klienten (i GIM kallad resenär) att sjunka ner i kroppen och ta emot musikupplevelsen, ges en induktion vars syfte är att förbereda sinnet för imaginationerna. Induktionen ger utgångspunkten för den inre resan samt skapar övergången till det förändrade medvetandetillstånd som är en förutsättning för GIM upplevelsen.

Efter GIM-resan gestaltas upplevelserna i en mandalamålning vilket ger möjlighet till ytterligare fördjupning och underlättar övergången från det förändrade medvetandetillståndet och vardagsverkligheten. Imaginationerna utforskas och integreras därefter via samtal.

Genom sin mångtydighet, dynamik och rörelse har musik en unik förmåga att väcka och återspegla vårt känsloliv. Den berör oss både fysiskt och emotionellt, och har liksom känslor, en mångtydig kvalitet. Musiken ger energi och stimulerar upplevelserna samtidigt som den erbjuder struktur och kontinuitet.

 

Förutom att vara en terapimetod, är GIM utmärkt för den som önskar utveckla sig själv och sin kreativa förmåga. Musiken hjälper oss att expandera, att växa och upptäcka oss själva och världen. Och genom musiken kan vi gå ner i våra arkaiska rum. När den fysiska och psykiska energin tar slut, kan GIM-resan erbjuda både en vilostund och fungera som en guide till inre resurser. Genom att därefter uttrycka upplevelserna i en bild, fördjupas och bekräftas dessa.

 

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser
belägen på Fjällgatan 23B i Stockholm, erbjuder enstaka GIM-sessioner,
samt kort-och långtidsterapi baserad på GIM. 

 

E-posta UniKrea
unikrea(at)uttryckandekonst.se    www.unikrea.se    Tel. 0708-407761

 

För att återvända till den svenska indexsidan, klicka här!

För information om GIM på engelska, klicka här! For information in English, please click here!

 

Klicka här för att komma till engelska indexsidan, Expressive Arts of UniKrea.

 

Sidan skapades av Nadja Gruberg 1999.  Uppdaterad i Firefox 7 April 2016

Design och bilder © Nadja Gruberg 1999-2016

Om texten ser underlig ut,  ställ in Character Encoding på UTF-8  i webbläsaren.

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg

Följ UniKrea på Facebook!  www.facebook.com/unikrea.art

Marknadsför din sida också