UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor

Bildterapi - en väg till självkännedom och personlig utveckling

©NadjaGruberg

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor är bild, röst, rörelse, musik, poesi, sagor, myter, drömmar, berättande, samtal.

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor

Bildterapi

Bildterapi kan både vara en lustfylld upplevelse och ett krävande arbete.

I bilden uttrycks kropp och själ, känsla och tanke. Där kan det som ännu inte är talbart ges färg eller form. Bildskapandet kan också ta utgångspunkt i saknad och längtan - genom målandet kan vi sträcka oss över avståndet till den eller det saknade och finna närhet, tröst och mening.

Att våga träda in i det okända och vara i det formlösa är både utmaningen och friheten i bildterapeutiskt arbete - att släppa prestationskraven och leka med färgen, utforska materialets möjligheter och begränsningar, och upptäcka det sinnliga samspelet mellan konsistens och kulör.

Att tillåta sig vara och förlora sig i nuet kan ge en djup känsla av återhämtning. Andra gånger kan kämpandet med en färg eller form vara oerhört mödosamt, men ur frustrationen kan nya uttryck födas och oväntade bilder ta gestalt. Och i upprepningen av formen kan en fördjupning ske och bildens inre mening träda fram.

Under den bildskapande processen talar vi ordlöst med oss själva och varandra, berörs och berör. Den färdiga bilden kan uttrycka mer än många ord och omfatta olika tidsperioder och flera nivåer samtidigt. Den kan bli ett fönster in mot själen men också ut mot världen. 

Så uppstår bilden i vårt inre ur förnimmelser och rörelser, vaga hågkomster och ordlösa minnen.

Och när känslor och förnimmelser kan uttryckas i bilder, kommer de så småningom också att kunna uttryckas i ord. Meningsfulla, nyanserade ord som slår en bro mellan den inre och yttre verkligheten.

 

UniKrea erbjuder kort- och långtidsterapi med bildterapi, enskilt eller i grupp

 

 

Intensivkurser med bild, saga och myt

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor, erbjuder kurser där du målar sagor och myter.  Under tre dagar arbetar vi intensivt med utgångspunkt från sagan eller myten. Efter lyssnandet, målar du bilderna som skapats i ditt inre. Känslor, tankar, minnen och andra associationer myten, sagan och bildskapandet väckt, integreras därefter i reflekterande samtal  i grupp.

Kursen kan fungera som påfyllnad för dig som arbetar med människor och är öppen att utforska ditt inre. Samtidigt med det egna skapandet och de reflekterande samtalen om skapandeprocessen i gruppen, får du med dig en metod att arbeta med sagor, myt och bild.

Kursen kommer att ges återkommande från sensommaren 2013.

© Nadja Gruberg 2012-2016

Text och bild ©Nadja Gruberg 2014-2016

©Nadja Gruberg 2011-2016

UniKrea skapades 1986 av Nadja Gruberg. Namnet UniKrea refererar till den etruskiska skapelsegudinnan Uni och insikten om att när skapandet har sitt ursprung i det djupt personliga, blir det både unikt och universellt.   

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor är beläget på Fjällgatan 23B i Stockholm, 10 minuters promenad från Slussen. I min studio 3 trappor upp i huset, kan du njuta av ljuset och mötet mellan himmel och hav, och även vända blicken inåt, mot dina inre rum. Här kan vi samtala om det du längtar efter att förstå och behöver formulera och om du vill, också använda andra uttryck som bild, röst, rörelse, musik, poesi och drama, vilka alla ingår i uttryckandets konst. När våra sinnen, känslor, tankar och ord samverkar i formulerandet av vår livshistoria, blir resultatet ökad tillit och förankring i oss själva.

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor Fjällgatan 23B 116 28 Stockholm  Telefon:0708-407761  unikreastudio(at)gmail.com  Hemsida:www.unikrea.se  Blogg:http://bildterapi.blogspot.se

 

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg, MA i  Expressive Arts Therapy, Dipl. Uttryckandekonst terapeut, (SRUK) Dipl, Bildterapeut, (Medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter), Fil.kand. i Pedagogik, Dramapedagog, Utbildad i GIM och samtalsterapi.

 

UniKrea erbjuder även Existentiella samtal, GIM och Uttryckande Konstterapi, enskilt eller i grupp.

 

 

Mer information om Bildterapi? Klicka här!

 Åter till UniKreas infosida

Tillbaks till infosidan

  UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor finns på Facebook.
  Uppdaterad i Firefox 8 April 2016. Text och bild ©Nadja Gruberg/UniKreaArt