©Nadja Gruberg/UniKreaART 2016

Uttryckande Konsttterapi

 

Vill du få tillgång till dina inre resurser? Bearbeta smärtsamma upplevelser?
Frigöra din kreativitet? Utforska dina drömmar och symboler?
Uttrycka dig i bild, drama, musik, dikt, rörelse?

 

Då kan Uttryckande Konstterapi vara det du söker.
Via olika konstarter utforskar och uttrycker du dina behov och känslor.
Dina upplevelser under skapandeprocessen integrerar du därefter i samtal.

 

*Att ha alltför många ord, eller inga alls - och äntligen bli hörd...

 

*Att finna balansen mellan ljus och mörker, kaos och ordning....

*Att våga känna smärtan och forma, bearbeta och införliva den...

*Att möta livet i dess mångfald och föränderlighet och kunna leva skapande i förändringen...

*Att öppna porten till det inre och våga uttrycka, känslor, tankar och behov...

*Att finna en plats där kropp och själ kan mötas, där sinnlighet och andlighet kan befrukta varann...

*Att frigöra lekfullheten och utveckla den skapande förmågan...

...i UTTRYCKANDE KONSTTERAPI är detta möjligt...

 

Konsten är Själens Språk

 

Varje människa bär på en inneboende möjlighet att använda och utveckla sin skapande förmåga.
Om vi vågar vända oss inåt för att söka vårt genuina uttryck, kan nya möjligheter öppna sig.

 

När vi skapar kan vi ge uttryck för slumrande resurser och ständigt omforma våra liv och möjligheter, lära känna våra behov, vår längtan och lust, vår vrede, rädsla och sorg, upptäcka okända sidor av oss själva och införliva dessa i vår personlighet.
När vi skapar gör vi en resa i tid och rum. Vi plockar från vårt förflutna och omvandlar det till något vi kan använda idag. Fragment fogas samman till nya helheter, alltmedan vi rör oss mellan det inre och yttre.
Både i vår inre och yttre natur kan vi hämta inspiration till att skapa. Själva skapelsakten sätter något i rörelse. Vi dansar vår smärta, formar vår tomhet - och berörs. Lyssnar på en dikt någon skapat och rörs till tårar. Rörelsen ger inspiration till en sång. Vi målar en bild och penseldragen, rörelserna på papperet, skapar kontakt med en inre känsla vi inte varit medvetna om. Skapandet kan också föra oss i kontakt med vårt sanna väsen och det sinnliga i tillvaron, vilket är skapandets essens.

 

När kreativiteten utgår från vårt innersta blir dess språk universellt. Då vi arbetar skapande i grupp kan vi upptäcka det som förenar oss med andra, men också se det som skiljer oss åt och ger upphov till klyftor.
I gruppen kan vi inspirera och inspireras av varandras skapande, och i arbetet med de kreativa uttrycksformerna finna nya och oväntade sätt att ta kontakt både med oss själva och andra, och genom detta få tillgång till ett friare, helare sätt att vara tillsammans.

Genom olika kreativa uttrycksformer - bild, poesi, rörelse, drama, musik - utforskar var och en sitt inre landskap. Upplevelserna under skapandeprocessen integreras därefter via samtal.

 

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser
Fjällgatan 23B  116 28 Stockholm    Tel. 0708-407761

www.unikrea.se

Sänd epost till unikrea(at)uttryckandekonst.se

 

Kort-och långtidsterapi med uttryckande konstterapi,
enskilt eller i grupp.

 

UniKrea vill inspirera kvinnor och män till eget skapande.
Att via det egna skapandet återerövra fantasin,
lekfullheten och sensualiteten, återupprätta kontakten med själen
och uppväcka de inre läkande krafterna.

 

För att återvända till Unikreas infosida, klicka här!

 

Blogg: uttryckandekonst.blogspot.se  

Sidan är utformad i Firefox.
Text och bild ©Nadja Gruberg 1999-2016

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg

  Följ UniKrea på Facebook!

I Sverige startade 1995 en förening för uttryckande konstterapeuter. Åren 1995 och 2001 fanns föreningens styrelse i Stockholm. Information om uttryckande konstterapins rötter, utveckling och pionjärer samt vägen från USA till Sverige, finns här!

I USA skapades samma år, dvs 1995, en internationell uttryckande konstterapiförening som du hittar på länken.IEATA - International Expressive Arts Therapy Association