©Nadja Gruberg 2011-2016

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser

Uttryckande konstterapins rötter

Shaun McNiff grundade utbildningen i Expressive Therapy vid Lesley College Graduate School i Cambridge, Massachusetts, 1974.

Konstnären, bildterapeuten, sedemera professorn Shaun McNiff, och en av förgrundsgestalterna inom uttryckande konstterapin (Expressive Therapy), började sin första anställning som bildterapeut i Mars 1970 en sjukhusatelje på Danvers State Hospital, Danvers, Massachusetts. I arbetet med patienterna kom han att använda alla konstnärliga uttryck. 1972 blev han utsedd att representera Expressive Therapy, en ny terapiinriktning som omfattade alla konstarter. 1973 undervisade han den första bildterapikursen vid Lesley Colleges Graduate School. I Mars 1974 grundade han the Institute of Arts and Human Development Lesley College där han utvecklade den första multidisciplinära utbildningen i Expressive Therapy på Masternivå i USA, samt en integrerad konstutbildning för lärare.

Shaun McNiff var rektor vid the Institute for Arts and Human Development från 1974 till 1995 och initiativtagare till den första multidisciplinära integrerade Masterutbildningen i uttryckande konstterapi. Runt sig samlade han en krets av medarbetare inom olika uttryckande konstarter; musik-och dansterapeuter, konstpedagoger, poeter, musiker, performanceartister, med flera. Tillsammans med honom påbörjade de en utvecklingsresa för att skapa en utbildning där man genom att samarbeta över gränserna och integrera konstarterna, skulle utforska sambandet mellan olika konstarter, konstterapi, pedagogik och performance. Till utbildningen vid Lesley College (numera universitet) har studenter från hela världen kommit för att studera, inspireras och ta del av professor Shaun McNiffs och hans medarbetares kunskaper, erfarenheter och pedagogik. McNiff har undervisat och föreläst internationellt samt skrivit åtskilliga böcker inom uttryckande konstterapiområdet. Tidigare studenter har kommit att verka som uttryckande konstterapeuter och startat utbildningar olika platser i USA, Israel och Europa (däribland Sverige). Flera av pionjärerna kom att undervisa på utbildningen i Sverige de första åren, förutom Shaun McNiff, Paolo Knill, musikterapeut, performenceartist, kollega och medarbetare under många år, dansterapeuten Norma Canner, samt poeten Elizabeth McKim. Musikterapeuten Mariagnese Cattaneo-Knill fanns också med bland medarbetarna på Lesley men inte i Sverige. Den nya inriktningen där alla konstarter möttes och integrerades, som då kallades Expressive Therapy, benämns sedan 1990 som Expressive Arts Therapy. Efter några år som rektor på Endicott College återvände Shaun McNiff 2002 till Lesley University som dess första professor.

Den historiska utvecklingen av Uttryckande Konstterapin i Sverige. Det första decenniet.

I Sverige startades 1983 en treårig utbildning på halvtid av Phillip Speiser, initiativtagare till Skandinaviska Institutet för Uttryckande Konst, grundat 1980 i Göteborg. Phillip Speiser som själv utbildats vid Lesley College Graduate School i Cambridge, var  utbildningsansvarig. Förutom han själv och flera av pionjärerna vid Lesley College, undervisade bland annat psykiatern Erik Francke och sjukgymnasten Gertrud Roxendahl på utbildningen i Sverige. Ett samarbete hade inletts med Lesley College 1981 vilket innebar att studerande vid den skandinaviska utbildningen kunde fortsätta sina studier vid Lesley och där avlägga en Master of Arts i Expressive Therapy, vilket flera också gjorde. I sin doktorsavhandling "The Development of an Expressive Arts Therapist as a Paradigm for the Development of a Field", beskriver Phillip Speiser hur uttryckande konstterapin som disciplin utvecklats i USA och Sverige under de år han var utbildningsansvarig (1981-1992). Både studerande från Danmark och Norge deltog i utbildningen i Sverige. 1982 arrangerade Phillip Speiser den andra Nordiska konferensen i Uttryckande Konst i Göteborg där Shaun McNiff var huvudtalare. (Källa bland annat Integrating the Arts in Therapy. History, Theory and Practice av Shaun McNiff) Under ett decennium var konferensen ett uppskattat återkommande event där terapeuter, pedagoger, konstnärer, vårdpersonal, möttes för kollegialt utbyte på workshops, seminarier och mingelkvällar.

©Nadja Gruberg 2011-2016

 

Text och bild© Nadja Gruberg 2016, utbildad vid Skandinaviska Institutet för Uttryckande Konst och Lesley College Graduate School i Cambridge, Massachusetts, USA.

Källor: Integrating the Arts in Therapy. History, Theory and Practice (2009), Shaun McNiff 

The Development of an Expressive Arts Therapist as a Paradigm for the Development of a Field (1996), Phillip Speiser (doktorsavhandling)

 

För kontakt och ytterligare information sänd e-post till unikrea(at)uttryckandekonst.se  eller besök min hemsida www.unikrea.se

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser, Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm.

Hemsida: www.unikrea.se  Epost: unikrea(at)uttryckandekonst.se    Följ UniKrea på Facebook www.facebook.com/UniKrea.Art

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg

 

Sidan uppdaterad i Firefox 7 April 2016.

Åter till UniKreas infosida