Persefonemyten

Att leva i Underjorden - bortrövad eller nedstigen
Om Separationen från Modern, mötet med Mannen
och återföreningen med det KvinnligaMyten om Persefones bortrövande är en skildring av en flickas omvandling till kvinna och hennes invigning i de heliga mysterierna.Persefone stiger ned som flicka och återvänder som kvinna. Hon är länken mellan de dödas och de levandes värld, och när hon stiger upp på våren för hon med sig den nya livskraften. Men eftersom hon åt av granatäpplets kärnor, måste hon återvända till Hades och för alltid dela sin tid mellan Modern och Mannen, Ljuset och Mörkret.
Likt Persefone kan separationen från modern och mötet med mannen och den manliga sexualiteten ske våldsamt och abrupt. Kursen erbjuder ett tillfälle att utforska såväl separationen som mötet och kanske upptäcka vilka kärnor du smakat i Hades och hur de planterats och burit frukt i dina relationer. Den ger också en möjlighet att likt sädens gudinna, Demeter, sörja den förlorade dottern och genom detta återförenas med henne. Men Hades, som både är underjordens härskare och namnet på hans rike, rymmer även rikedomar.

 

 


 

Persefonemyten ges som heldagskurs alternativt veckoslutskurs i Stockholm. Workshops kan även
arrangeras på andra orter i landet. Kursledare är  Nadja Gruberg, M.A. i Expressive Arts Therapy,
Dipl. uttryckande konstterapeut, Dipl. bildterapeut, Aukt. dramapedagog (RAD), Fil.kand. i pedagogik.

 

 

För information eposta unikrea(at)uttryckandekonst.seUniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser
Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm   Tel. 0708-407761

unikrea(at)uttryckandekonst.se

www.unikrea.se


Följ UniKrea på Facebook!    www.facebook.com/unikrea.art


Layout, idé, text och bild © Nadja Gruberg 1999-2013.
Sidan  skapad och uppdaterad i Firefox Juli 2013.

 

UniKrea grundades av Nadja Gruberg 1986


UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor

Marknadsför din sida också