©Nadja Gruberg 1999-2016

Musikresor och bildskapande i grupp

I tider av stora och svåra omvandlingar kan själen göra sin stämma hörd. Om vi vågar lyssna kan vi välja en livsväg som är i bättre samklang med vår inre röst.
Musiken blir guiden som leder oss till våra inre symboler, känslor, minnen. Den kan bana väg för en andlig upplevelse och vara bron till de mytiska och arketypiska skikten i vårt inre. Genom sin mångtydighet, dynamik och rörelse, har musik en unik förmåga att både väcka och återspegla vårt känsloliv. Musiken ger energi och stimulerar upplevelserna samtidigt som den erbjuder struktur och kontinuitet. Att lyssna på musik i ett avslappnat tillstånd ökar möjligheten att nå en djupare kunskap.  Efter de inre resorna till klassisk musik gestaltar var och en sina upplevelser i bild. Dessa utforskas vidare genom samtal i grupp.

 

Metoden vi kommer att använda är inspirerad av GIM - Guided Imagery and Music - med fokus på att via bildskapande utforska upplevelserna under musikresorna. Du behöver varken kunna måla eller känna till klassik musik för att delta i gruppen, bara ha lust att använda dig av metoderna. Gruppen träffas 10 gånger. För att delta krävs en enskild intervju där en musikresa följt av målning ingår.

 

Förutom att vara en terapimetod, är GIM utmärkt för den som önskar utveckla sig själv och sin kreativa förmåga. Musiken hjälper oss att expandera, att växa och upptäcka oss själva och världen. Via musiken kan vi gå ner i våra arkaiska rum. När den fysiska och psykiska energin tar slut, kan GIM-resan erbjuda både en vilostund och fungera som en guide till inre resurser. Genom att därefter uttrycka upplevelserna i en bild, fördjupas och bekräftas dessa.

 

För ytterligare information och anmälan kontakta Nadja Gruberg, dipl. bildterapeut, dipl. uttryckandekonst terapeut, M.A. i EXA, via e-post till unikrea@uttryckandekonst.se
eller på telefon 0708-407761. Välkommen!

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser
på Fjällgatan 23B i Stockholm, erbjuder även enstaka sessioner,
samt kort och långtidsterapi baserad på GIM.

 

För mer information om GIM, klicka här!

Sidan uppdaterad i Firefox 10 April 2016

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg


UniKrea finns på Facebook.

www.facebook.com/UniKrea.LivskrisTerapi