slöjdansare

Inannamyten

Inannas Nedstigning till Den Mörka Gudinnan

- Visdom och Kreativ Förnyelse

 
Inanna, morgon-och aftonstjärnans gudinna, är en sumerisk fruktbarhetsgudinna som härskar över gryning och skymning, himmel och jord. Hon är passionens, känslornas,sångens, ordningens och krigets gudinna.
Ereshkigal, hennes mörka syster, underjordens härskarinna, symboliserar naturens eviga kretslopp, Det Stora Runda. Hennes kraft är både destruktiv och transformerande.

Inanna representerar de gränsområden som inte kan behärskas och energier som inte kan tyglas. Hon är det evigt föränderliga medvetandet, flexibelt, lekfullt, kreativt.
Ereshkigal, dödsrikets gudinna, representerar den plats där energin är overksam och medvetandet ligger hoprullat i sömn, den plats där potentiellt liv ännu ligger i födslovåndor. Hon är också den energi som förvisar sig själv till underjorden, alltför fruktansvärd att skåda. 

Inannamyten skildrar en kvinnas väg till kreativ förnyelse genom lidande och offer. I den berättas hur himlens och jordens drottning Inanna tvingas stiga ner till den mörka, oaccepterade gudinnan, för att i Dödsriket förnya sin feminina kraft. Ereshkigal kan ses som alla de känslor, energier och krafter Inanna skjutit undan, de sidor av sig själv som hon inte vill kännas vid utan förvisat ner i mörkret....

Som kvinnor kan vi likt Inanna fastna i att söka bekräftelse på vårt värde i samhällets maskulint orienterade värld, och glömma eller dölja det liv som verkar djupt i vårt inre. Kursen erbjuder en möjlighet att via myten om Inanna, utforska detta inre liv med sina motsägelsefulla krafter och känslor, i myten personifierade av himlens drottning Inanna och underjordens härskarinna Ereshkigal...

Inannamyten ges som heldagskurs och veckoslutskurs i Stockholm. Workshops kan även arrangeras på andra orter. Kursledare är Nadja Gruberg,

Dipl. Uttryckande Konstterapeut(SRUK), Dipl. Bildterapeut(SRBt), M.A. i Expressive Arts Therapy, Aukt. dramapedagog(RAD), Fil.kand. i pedagogik.

För mer information, sänd epost till unikrea(at)uttryckandekonst.se

For information on the Inannamyth in English, please enter here!

                        För information om Persefonemyten, träd in här!

                   För att återvända till UniKreas svenska indexsida, klicka på porten

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser

Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm

unikrea(at)uttryckandekonst.se

www.unikrea.se

Idé och layout ©Nadja Gruberg 2008-2016. Sidan uppdaterad i Firefox 7 April 2016.

 

 

UniKrea grundades av Nadja Gruberg 1986