UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser:Medusamyten

Den skrattande Medusa

Medusa, vars namn betyder Härskarinna eller Drottning, står i förbindelse med Den Stora Modern, den givmilda som beskyddar allt levande men som också är jorden som tar emot de döda. Som dödens väkterska fick Medusa en fruktansvärt skrämmande form - gorgonen - med en blick som kunde förstena. Detta fruktansvärda ansikte inramat av ormhår, med utsträckt tunga, runda glödgande ögon och huggtänder, var en bild av den inkarnerade fruktan och en rituell mask - gorgonmasken - vars syfte var att hålla borta de störande och hotande krafterna från de heliga ritualerna. Iklädd gorgonmasken bevakade och utförde prästinnan ritualerna, genom den höll hon det heliga och profana åtskilt.
Gorgonens funktion i fruktbarhetskulten i de förpatriarkala religionerna var således att skrämma och hålla de världsliga krafterna utanför den heliga sfär där mysterierna ägde rum. Med den gradvisa patriarkaliseringen av den matriarkala religionen blev prästinnan själv till en gorgon och det innebar också en demonisering av det som tidigare varit heligt. Hélène Cixous antyder i "The Laugh of the Medusa" att om vi kvinnor vågar möta Medusas blick kanske vi upptäcker att hon skrattar. Inspirerad av hennes tankegångar formulerade jag för många år sedan nedanstående dikt.

Medusa - endast du bar Ur-sinnet öppet strömmande ur ditt ansikte
modig var du, ensam gick du Drakens väg
Ur-sinnet var din följeslagarinna, stormande och älskande om vartannat
andades hon liv i din själ